Tượng Nam trắng bóng tay xuôi chân dang ngang nhìn thẳng

790,000